BitHero

Risk Bildirimi

KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİMİ

Genel Risk Bildirimi

Kripto Varlıklarda gerçekleştireceğiniz işlemler önemli derecede finansal kayıplara yol açabilir. Kripto Varlıklardaki alım satım işlemleriniz veya ani fiyat hareketleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarara da uğrayabilir, paranızın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, işlemlerinizi gerçekleştirmeye karar vermeden önce, piyasadaki tüm riskleri anlamalı finansal durumunuzu ve sınırlamalarınızı dikkate alarak kendiniz karar vermelisiniz.

Kripto Varlıklara ilişkin piyasa fiyatları tahmin edilemez şekilde değişkenlik gösterebilir. Kripto Varlıkların gelecekteki piyasa fiyatının yönü spekülatif olup, tahmin edilemez. Kripto Varlıklara ilişkin olarak, siber saldırı düzenlenmesi, çalınma, çeşitli güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin kısıtlanması, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması, network programının son bulması/ağın yavaşlaması/işlemleri reddetmesi, ilgili kriptonun değerinin etkilenebileceği gelişmeler yaşanması da dahil olmak ancak burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli riskleri bulunmaktadır. Kripto Varlıklara ilişkin riskleri anlamadığınız sürece bu varlıklarda işlem yapmamalısınız. İşbu Risk Bildirimi sizi mevcut genel riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Kripto Varlıkların alım-satımı, transferi, Piyasa Riski, Likidite Riski, Yasal Risk, Teknolojik Risk ve Cüzdan Riskleri ve Kullanım Sözleşmesi’nde ve diğer belgeler/bilgilendirmeler/dokümanlarda da dahil olmak ancak burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlerden/işlemlerden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.

BitHero, listelenen Kripto Varlıkların her zaman piyasada işlem görmeye devam edeceği konusunda herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmaz. Listelenen herhangi bir Kripto Varlık, BitHero’nun kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın BitHero tarafından listeden çıkarılabilir veya işleme kapatılabilir. Listeden çıkarılan Kripto Varlıklar ile ilgili haklarınızı anlayabilmek için BitHero ile aranızdaki kullanıcı sözleşmesi ile diğer belgeler/bilgilendirmeler/dokümanları  incelemenizi tavsiye ederiz

BitHero, herhangi bir Kripto Varlık için piyasaların aktif ve/veya likit olacağına dair bir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır. BitHero, Kripto Varlıkların her bir kullanıcı özelinde yasalara uygunluğuna ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunmaz, yasalara ilişkin uygulamayı bilmek ve anlamak sizin yükümlülüğünüzdedir.  

BitHero tarafından cüzdan hizmeti verilmemektedir. BitHero nezdinde tutulan Kripto Varlıklarınız BitHero platformunun diğer kullanıcılarının Kripto Varlıkları ve/veya BitHero’nun kendi Kripto Varlıkları ile birlikte tutulabilir, karışabilir ve misliyle iade edilebilir.

BitHero, Kripto Varlık alım-satım platformunu işletir ve yönetir ancak aksini belirtmediği sürece herhangi bir alım-satım emrinizde karşı taraf değildir, bu nedenle alım-satım yapacağınız Kripto Varlıkların tarafınızca belirlenen fiyatlardan veya uluslararası mecradaki fiyatlardan işlem göreceğini temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kripto Varlıkların alım-satım fiyatları Kullanıcıların kendi aralarında ve kendi iradelerine göre bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir, BitHero’nun herhangi bir fiyat garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.

BitHero Nezdindeki Kripto Varlık İşlemlerine İlişkin Yasal Uyarı

BitHero platformlarında çeşitli kripto varlık platformlarında/projelerinde yer alan çeşitli kripto varlıklar listelenmektedir. Kripto varlıkların değerinde yüksek değer dalgalanmaları meydana gelebilecek olup, anılan değer dalgalanmalarından BitHero herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Kripto varlıkların maksimum, toplam ve dolaşımdaki arz miktarının ve varsa değerinin bağlı olduğu başka bir kripto varlık veya değerin değişiklik arz etme ihtimali bulunmakta olup, kullanıcıların yatırım yapmadan önce ilgili kripto varlığın arz miktarlarını ve varsa değerinin bağlı olduğu başka kripto varlık veya değeri ile ilgili kripto varlığın kendi sitesinden/tanıtım dokümanlarından kontrol etmesi gerekmektedir. Kripto Varlık çiftlerinde işlem yapmadan önce ilgili kripto varlığın platformu/projesi ile ilgili olarak kendi araştırmanızı yaptığınızdan ve yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmalısınız, emin olmadığınız ve/veya yeterli araştırma yapmadığınız kripto varlıklarla işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.

İşlemlerinize başlamadan önce işlem yapacağınız kripto varlığın projesinin ve platformun detaylı olarak incelenmesi, mutabakat mekanizmasının, ilgili platformun ve kripto varlığın kullanımına ilişkin şart ve koşulların,diğer tanıtım ile teknik dokümanlarının (whitepaper) ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer belge/bilgilerin tarafınızca incelenmesi ve uygun bulunması halinde işlemlerinizin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşlem yapacağınız kripto varlık hakkında detaylı bilgi için proje sayfasını incelemeniz, ilgili kripto varlığın platformu tarafından değiştirme haklı saklı tutulduğu için belirtilen bilgi/belge/dokümanları güncel olarak takip etmeniz tavsiye edilmektedir.

Satın aldığınız kripto varlıklarınız ile ilgili ekosistem üzerinde oy ve karar hakkınızı kullanabilmek için; ilgili kripto varlığınızı BitHero nezdindeki hesabınızdan kendinize ait cüzdan adresine çekmeniz gerekmektedir. İlgili kripto varlıkların platformu içerisinde oluşturulan karar mekanizması, karar mekanizmasını kullanan cüzdan sahipleri ile ilgili kripto varlığın platformu arasında çıkar çatışması olup olmadığı başta olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm karar ve yönetim mekanizması neticesinde oluşabilecek aleyhe veya riskli bir durumda ilgili kripto varlığının değerinin azalması veya mağduriyet yaşanması riski bulunmakta olup, bu nedenle oluşabilecek kayıplardan herhangi bir şekilde BitHero sorumlu değildir.

Satın aldığınız kripto varlığın platformunun yukarıda yer alan esasları, olanakları ve altyapısı da dahil olmak ancak burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sorunun gündeme gelmesi durumunda BitHero işbu sorunlar bakımından muhatap ve sorumlu değildir. Ayrıca, ekosistem içerisinde yer alan kullanıcılar arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklar bakımından da BitHero’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İlgili kripto varlığın platform sistemlerinde ve/veya ağında meydana gelebilecek kesinti, yavaşlama, ağın geliştiricisinin ağdan çekilmesi, network projesinin son bulması, ağın kaynak kodunda ve/veya iş birliği gerçekleştirdiği blokzinciri ağında ve/veya internet ağında yaşanabilecek hatalar, kayıplar, çalıntı, kripto varlığın fiyatını/değerini etkileyebilecek her türlü unsurlar veya dolandırıcılık halleri, güvenlik ihlalleri ve zafiyetleri, siber güvenlik ihlalleri veya zafiyetleri de dahil olmak ancak burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli riskler yaşanması riski bulunmaktadır. Satın alınan kripto varlığın ait olduğu platformun düzgün çalışmaması ve/veya satın aldığınız kripto varlıklarınızın olumsuz etkilenmesi, değer kayıpları yaşanması ile sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yaşanabilecek diğer hallerde farklı boyutlarda kısmi olarak ya da tamamen varlığınızı kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Bu hallerde BitHero’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Satın aldığınız kripto varlığın platformunun yönetimi ve ağın çalışmasına katkıda bulunmak ve mutabakatı sağlamak için kilitleme (staking) ve/veya uygulama bazlı çalışacak olan yeni paralel zincirlerin ana ağ zincirine bağlanmasını sağlamak için de bonding kullanılabilir. Satın alınan kripto varlığın kullanım metotları ve ilgili platform üzerinden yapılacak bütün değişiklik ve düzenlemeler, network kurallarına aykırı hareket eden onaylayan (validator) hesaplarına ilişkin düzenlemeler, oy hakkı, çalışma koşulları ve satın alınan kripto varlık ile ilgili diğer tüm hususlar kripto varlığın ait olduğu platform tarafından belirlenmektedir. BitHero’nun bu hususlara ilişkin herhangi bir garantisi, taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Belirtilen hususlarda bilgi sahibi olmak için ilgili platformu güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir.

BitHero tarafından kripto varlık cüzdan hizmeti verilmemektedir. Bu kapsamda, satın alınan kripto varlıkları staking veya bonding amacı ile kullanmayı, yönetim kripto varlığının ilgili platform üzerinde sunduğu yönetim hakkından yararlanmayı, dağıtım (airdrop, fork vb.) veya ödül (elde tutma vb.) programları neticesinde tahsis edilecek/dağıtılacak kripto varlıkların kendi mülkiyetine geçmesini isteyen kullanıcıların ilgili kripto varlık bakiyelerini BitHero nezdindeki hesaplardan kendi cüzdan adreslerine çekmeleri gerekmektedir. BitHero nezdindeki hesaplarda tutulan ilgili kripto varlıklar için kripto varlığın ait olduğu platform nezdindeki yönetim kararlarına katılma, oy hakkını kullanma, dağıtım veya ödül programları neticesinde tahsis edilecek/dağıtılacak kripto varlıklardan yararlanma ve/veya tahsis edilecek/dağıtılacak kripto varlıkları kullanıcılara aktarma(ma) veya kısmen aktarma konusunda BitHero re’sen karar vermeye yetkili olup, bahse konu yetkinin kullanımı nedeniyle BitHero’nun herhangi bir sorumluluğu, garantisi, taahhüdü veya zarar tazmini yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Kullanıcı satın aldığı kripto varlıklara ilişkin her türlü hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder. 

BitHero; kripto varlıkların kesintisiz ve her an ulaşılabilir şekilde sunulacağına, Kullanıcı’nın herhangi bir sistem ve donanımı ile uyumlu olduğuna veya uyumlu kalacağına veya kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamakta olup, ilgili kripto varlığa ilişkin piyasa performansını kısmen ve/veya tamamen engelleyecek veya önleyecek tavan-taban fiyat uygulaması gibi tedbirler alma hakkına sahiptir.

İşbu risk bildirim formu, Kullanıcılarımıza yatırım yapmak istedikleri kripto varlıklar hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanıcıların işlem gerçekleştireceği kripto varlık ile ilgili araştırmalarının kendisi tarafından yapılması ve kullanıcıların yatırım kararlarını tamamen kendi istek ve iradeleri ile alması gerekmektedir. Şirketimiz aracılığı ile alım satım ve transfer işlemlerini gerçekleştiren Kullanıcılarımızın, Şirketimizin herhangi bir müdahalesi olmaksızın işlem yapan ve emir veren kullanıcılarımızın fiyat ve kar beklentileri kapsamında işlemler yaptığını bilmeleri ve bu doğrultuda işlemlerini gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Şirketimizin işlem gerçekleştireceğiniz ilgili kripto varlığın tanıtım dokümanları veya kripto varlıkların risklerinden kaynaklanan öngöremediği riskler nedeni ile herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını beyan ederiz.

BitHero nezdinde listelenen kripto varlıkların Kullanıcı tarafından alınması, satılması, tutulması veya transfer edilmesi sırasında;  kripto varlığı alan/satan, tutan veya transfer eden Kullanıcının vatandaşı olduğu ve/veya mukimi olduğu yerde ve/veya kripto varlıkları transfer ettiği yerde yürürlükte bulunan  yasal mevzuat, vergi yükümlülükleri, kripto varlığın ilk arzının yapıldığı yerde bulunan yasal mevzuat ya da yerli veya yabancı herhangi bir ülkenin adli ve idari makamları tarafından yapılacak olan incelemeler BitHero’nun sorumluluğunda olmayıp, sayılan yasal mevzuat, vergi yükümlülükleri veya incelemeleri takip etmek ve bunlara uygun şekilde davranmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.